Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Vaha'a 'o e Fika Fakaheliaki/ Faka'aati mo e Fika Fakafika/ Fakasaienisi Featured

Hūfanga (Palofesa ‘Ōkusitino Māhina) Hūfanga (Palofesa ‘Ōkusitino Māhina)

FONUA MOE TALA/CULTURE AND LANGUAGE

Vaha'a 'o e Fika Fakaheliaki/ Faka'aati mo e Fika Fakafika/ Fakasaienisi

Fai 'e fai ‘e Hūfanga (Palofesa ‘Ōkusitino Māhina)

​'Oku​ 'iai 'ae 'uhinga malie, loloto mo ma'uhinga he va/ vaha'a 'oe 'aati (koe tatau, potupotutatau moe faka'ofo'ofa/ malie) moe saienisi (koe tatau, potupotutatau moe mo'oni) 'o hange koe va/ vaha'a 'oe fika fakaheliaki/ faka'aati (fakafonua/ fakasosiale) moe fika fakafika/ fakasaienisi (fakaako/ fakafilosofia).

'Oku 'asi lahi 'eni he faiva fananga, faiva talatupu'a, faiva ta'anga, faiva lea (performance art of speech-giving), tufunga lea (material art of speech-making), faiva talanoa, faiva talanoa fakatata (tohitapu) moe ha fua 'o hange koe ngaahi fakatata ko 'eni:

(1)'Oku 'ilo 'ehe poto pea moe kaimu'a ('ilo'ilo; me'a 'oku 'ilo lahi taha kiai mo poto lahi taha ai ha taha), Kuila e Lomipeau kuo taha (1) ai 'ae ua (2);
(2) 'Isa he va 'o 'Uta mo Lalo (2), Ka puna ha manu pea to, Ka kuo na taha (1) 'i hoku sino;
(3) Koe ua (2) koe taha (1) pe, koe kaveinga folau 'ae Fofo'anga;
(4) Koe 'Otua 'e tolu (3) koe taha (1) pe (pe Koe tolu [3] taha'i [1] 'Otua);
(5) Kuo hoko 'ae tangata moe fefine (2) koe taha (1) pe;
(6) 'Oku 'ilo 'ehe poto 'ae mo'oni 'oe fika, He koe si'i 'aho 'eni 'oe vale 'ia tama; moe
(7) Keke matea mai si'eku fika, Ko hono mo'oni koe 'ofa.

'Oku 'uhinga 'ae heliaki (pe [fe]hiliaki 'ae 'uhinga 'e taha he 'uhinga 'e taha) he 'aati koe lea kihe me'a 'e taha kae 'uhinga kihe me'a 'e taha kehe ia (same-and-difference) pea 'uhinga 'ae saienisi he saienisi koe lea kihe me'a 'e taha pea 'uhinga kihe me'a tatau 'e taha pe koia (one-and-the-same).

(1) "'Oku 'ilo 'ehe poto pea moe kaimu'a ('ilo'ilo; me'a 'oku 'ilo lahi taha kiai mo poto lahi taha ai ha taha), Kuila e Lomipeau kuo taha (1) ai 'ae ua (2)," 'o tatau 'ae taha (1) kihe ua (2), 'aia koe 1 = 2 (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae 1 = 1 (he fika fakafika/ fakasaienisi).

'Oku 'uhinga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati koe 1 = 2 kihe fakataha 'ae Tu'i Tonga (Kuini Salote) moe Tu'i Ha'atakalaua (Tungi Mailefihi) 'i hona fanga 'alo (Tu'i Kanokupolu), 'aia 'oku na kei 2 (kehekehe/ takitaha) pe ka kuo na hoko 'o 1 (tatau/ fakataha) he fale'alo (Tu'i Kanokupolu).

(2) "'Isa he va 'o 'Uta mo Lalo (2), Ka puna ha manu pea to, Ka kuo na taha (1) 'i hoku sino," 'o tatau 'ae ua (2) kihe taha (1), 'aia koe 2 = 1 (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae 2 = 2 (he fika fakafika/ fakasaienisi).

'Oku 'uhinga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati koe 2 = 1 kihe fakataha 'ae toutai 'ae Tu'i Kanokupolu (Muifonua kae 'ikai ko Lalo/ Kauhalalalo 'ae Tu'i Ha'atakalaua) ko Ula moe toutaui 'ae Tu'i Tonga ('Uta/ Kauhala'uta) ko Leka 'ia Ula-mo-Leka (koe toutai-punake lahi), 'aia 'oku kei 2 (kehekehe/ takitaha) ka kuo na 1 (tatau/ fakataha) 'ia Ula-mo-Leka.

(3) "Koe ua (2) koe taha (1) pe, koe kaveinga folau 'ae Fofo'anga," 'o tatau 'ae ua (2) kihe taha (1), 'aia koe 2 = 1 (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae 2 = 2 (he fika fakafika/ fakasaienisi).

'Oku 'uhinga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati koe 2 = 1 he fakataha 'ae kau Fofo'onga koe taha pe, 'aia 'oku nau kei tokolahi (kehekehe/ takitaha) koe kau Fofo'anga (minisita, faifekau, toketa, pisinisi, haua, toutai, fa'a) ka kuo nau hoko 'o 1 (tatau/ fakataha) koe Kalapu Fofo'anga.

(4) "Koe 'Otua 'e tolu (3) koe taha (1) pe (pe Koe tolu [3] taha'i [1] 'Otua,"] 'o tatau 'ae tolu (3) kihe taha (1), 'aia koe 3 = 1 (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae 3 = 3 (he fika fakafika/ fakasaienisi).

'Oku 'uhinga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati koe 3 = 1 he fakataha 'ae ngaahi 'Otua 'e tolu (3) koe 'Otua koe Tamai koe "'Ofa" (mei Langi ki Mamani koe 'Ofa) moe 'Otua koe 'Alo koe "Mo'ui" (mei Langi ki Mamani 'o Mate kae Mo'ui 'a Mamani) moe 'Otua koe Laumalie Ma'oni'oni koe "Lelei" (mei Langi ki Mamani koe Kovi ke Lelei; 'oku taipe 'ae 'Otua koe Laumalie Ma'oni'oni koe Lupe moe Lupe koe Angalelei/ Lelei), 'aia 'oku nau kei toko 3 (kehekehe/ takitaha) pe ka kuo nau hoko 'o 1 (tatau/ fakataha) ko 'enau ngaue fakataha he'enau kehekehe he "'Ofa," "Mo'ui" moe "Lelei" fakalukufua mo fakakatoa ma'a Mamani na'e pau kihe mate moe mala'ia ta'engta.

(5) "Kuo hoko 'ae tangata moe fefine (2) koe taha (1) pe," 'o tatau 'ae ua (2) koe taha (1), 'aia koe 2 = 1 (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae 'ikai koe 2 = 2 (he fika fakafika/ fakasaienisi).

'Oku 'uhinga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati koe 2 = 1 kihe fakataha 'ae tangata moe fefine he mali, 'aia 'oku na kei toko 2 (kehekehe/ takitaha) pe ka kuo na hoko koe 1 (tatau/ fakataha) he'ena takitaha fai hona fatongia kehekehe ma'ae lelei fakalukufua mo fakakatoa 'a 'api, 'aia koe matu'a moe fanau.

(6) "'Oku 'ilo 'ehe poto 'ae mo'oni 'oe fika, He koe si'i 'aho 'eni 'oe vale 'ia tama," 'o hange koha feinga pa'anga/ koniseti, 'o hoko 'ae "vale 'ia tama" koe mafana-vale moe lipa'anga-vale (he fika fakaheliaki/ faka'aati) kae "poto 'ia tama" koe mafana-poto moe lipa'anga-poto (he fika fakafika/ fakasaienisi).

Mafana-vale + lipa'anga-vale (pe 'Alu-'osi) = Vale 'ia tama
Mafana-poto + Lipa'anga-poto (pe 'Alu-toe) = Poto 'ia tama

(7) "Keke matea mai si'eku fika, Ko hono mo'oni koe 'ofa," 'o fakatatau kotoa 'ae faingata'a (vale he manatu, kai kuo kona, ifo 'a fa'itoka, langa pea uhu hoku mafu, mohe valelau, kavea e loto moe fakakaukau, tangi he 'aho valelau he po, moe ha fua) 'oku fepaki moha tangata he'ene tokanga kiha fefine koe mo'oni 'oe 'ofa moe 'ofa kihe mate.

Faingata'a (vale he manatu + kai kuo kona + ifo 'a fa'itoka + langa pea uhu hoku mafu + mohe valelau + kavea e loto moe fakakaukau + tangi he 'aho valelau he po + moe ha fua) = 'Ofa = Mate.

'Oku mahino mai 'ae tefito 'oe fika fakaheliaki/ faka'aati he hoko 'ae kehekehe koe taha, 'o hange koe kotoa 'oe ngaahi fakatata (1) kihe (7), 'aia 'oku taha ai 'ae Tu'i Tonga (Kuini Salote) moe Tu'i Ha'atakalaua (Tungi Mailefihi) he Tu'i Kanokupolu (Fale'alo); taha ai 'a Ula (Tu'i Kanokupolu) mo Leka (Tu'i Tonga) 'ia Ula-mo-Leka; taha ai 'ae kau Fofo'anga he'enau kehekehe honau fatongia takitaha; taha ai 'ae 'Otua koe Tamai, 'Otua koe 'Alo moe 'Otua koe Laumalie Ma'oni'oni he "'Ofa," "Mo'ui" moe "Lelei" ma'ae lukufua 'oe fa'ahinga 'oe tangata; taha ai 'ae tangata moe fefine hona fatongia takitaha he mali; taha ai 'ae matu'a moe fanau he'enau vale 'ia tama he'enau mafana-vale moe lipa'anga-vale ma'ae lelei 'ae fanau; moe taha ai 'ae faingata'a (vale he manatu, kai kuo kona, ifo 'a fa'itoka, langa pea uhu hoku mafu, mohe valelau, kavea e loto moe fakakaukau, tangi he 'aho valelau he po, moe ha fua) 'o tatau kotoa kihe 'ofa moe 'ofa kihe mate.

'Oku kainga 'ae fika fakaheliaki/ faka'aati moe lea heliaki/ paloveape poloveape 'Ingilisi koia koe, "Unity in Diversity" mo 'ene mafuli koe, "Diversity in Unity, 'o fakalea fakaTonga koe, "'Oku tupu/ ma'u 'ene taha he'ene kehekehe" mo 'ene mafuli koe, "'Oku tupu/ ma'u 'ene kehekehe he'ene taha.

'Ofa manatu moe manatu 'ofa,
Hufanga

17 comments

 • Hufanga (Okusitino Mahina)
  Hufanga (Okusitino Mahina) Friday, 09 February 2018 12:25 Comment Link

  'Oku ou fakamalo lahi atu 'Ofa-ki-Tonga mo Tavakefai'ana he tanaki (moe kole) lelei mo malie kuo feia mo hono toe fao'i 'ae kaveinga 'oku fai hono filihi mo fokihi. 'Oku 'ikai nai 'Ofa-ki-Tonga koe ngaahi fakakaukau koia kuo fai hono fakafetongiaki koe konga pe ia 'oe feinga ke fuatautau (pe fakafaikehekehe mo fakatatau) 'ae felave'i / fepikitaki moe fepakipaki he va / vaha'a fakalukufua 'oe 'aati moe saienisi moe va / vaha'a fakatapau / fakapatonu 'oe fika fakaheliaki / faka'aati (fakapunake / fakafonua / fakasosiale) moe fika fakafika / fakasaienisi (fakanatula / fakaako / fakafilosofia)?

  'Oku toe malie moe lave 'a Tavakefai'ana kihe lau 'ae kelesikolo sikola 'iloa koia ko John Burnet koe "Saienisi koe founga sio ia 'ae kau Kalisi ki mamani" (Science is the Greek way of seeing the world) na'a ne lave kiai he'ene komeni koe "'aati, fika moe sienisi koe ngaahi me'angaue / foungangaue pe na'e fa'u 'ehe tangata kene sio'aki ki mamani, natula pe 'iai," 'o hange koe me'angaue / foungangaue koe me'afaka'ata-mama'o (telescope) 'ae kau 'asitolonoma 'oku nau sio'aki kihe ngaahi fetu'u 'oe langi, 'aia koe TAUMU'A / KAVEINGA 'ae 'asitolonomi koe NGAAHI FETU'U kae 'IKAI koe ME'ANGAUE / FOUNGANGAUE koe ME'AFAKA'ATA-MAMA'O.

  'Oku toe matu'aki ma'uhinga foki ke fakamahino 'oku 'ikai ta'ema'uhinga 'ae ME'ANGAUE / FOUNGANGAUE (tool, instrument, apparatus, means, method, and way) kae ma'uhinga taha pe 'ae TAUMU'A / KAVEINGA (aim and objective; subject matter of investigation) 'oku 'eke mo kumi KA 'oku na takitaha ma'ana pe 'ae ma'uhinga kehekehe, 'o hange pe koe fihitu'u moe fepakitu'u 'ae fakakaukau'i hono FA'U 'oe ME'ANGAUE / FOUNGANGAUE moe fihitu'u mo fepakitu'u hono fakakaukau'i hono MA'U 'oe TAUMU'A / KAVEINGA 'oku fai hono faka'eke'eke mo fekumi.

  'Oku hange tofu pe ko hono fa'u mo ngaue'aki 'ae ME'ANGAUE / FOUNGANGAUE koe FAKA'APPE (hypothesis) he funga 'oe MATAMATA, NGALINGAI, HANGEHANGE, FUOFUA, OFIOFI moe MAHAMAHALO (probability) he faka'eke'ekke moe fekumi he 'AATI moe SAIENISI, 'o TAUMU'A / KAVEINGA 'ae faka'eke'eke moe fekumi he 'AATI (moe fika fakaheliaki / faka'aati [fakapunakke / fakafonua / fakasosiale]) ke ma'u 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA / MALIE kae TAUMU'A / KAVEINGA 'ae faka'eke'eke moe fekumi he SAIENISI (moe fika fakafika / fakasaienisi [fakanatula / faaako / fakafilosofia]) ke ma'u 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI.

  Report
 • Tavakefai`ana
  Tavakefai`ana Thursday, 08 February 2018 22:35 Comment Link

  Malo mu`a hono pao-mo-tōloaki hotau paenga ni, pea malie fau hono vete 'a e ngaahi ponopona fihitu`u mo fepakitu’u ni, ka u fakatulou atu ki he kau helohelo he ngaahi mala`e ka e fai atu 'a e ki`i lafolalo tu`a ni.

  Let me make myself clear from the outset, that art and science are merely "human ways of seeing the world,” this applies to mathematical equations, kupesi (or geometric designs), language and many others.

  My relatively minor knowledge and understanding of science is this: a. 1/2 PLUS (TAANAKI) 1/2 = 1; b. 1 PLUS (TAANAKI) 1 = 2; c. 1 MULTIPLIED BY (LIUNGA) 1 = 1; and d. 1 DIVIDED BY (VAHEVAHE)1 = 1
   
  As we are all well aware, science as a discipline, is one of the many ways humans have discovered as a tool of seeing reality. A greek way of looking at reality introduced to the world in the past centuries. Numerous times we have mistaken science to be reality itself.
   
  The examples I have outlined above may help us, which is extrapolated as follows: a. 1/2 as a quantity PLUS 1/2 as a quantity is equal to 1 as an entity; b. 1 as an entity PLUS 1 as an entity is equal to 2 as an entity. If we take this to be true then, 1/2 as an entity PLUS 1/2 as an entity must be equal to 2 as an entity.

  To further the discussion, let me put it differently thus: 1/2 a litre of water PLUS 1/4 a litre of water PLUS a 1/4 a litre of water = 1  litre of water; 1/2 a litre of water PLUS 1/4 a cubic meter of cement PLUS 1/4 cubic meter of sand = 1 mix of 1 lot OR 1 entity called concrete.

  To be absolutely sure, it can be argued that : 1 PLUS 1 should NOT be equal to 2. Instead 1 PLUS 1 should be equal to 1 in a spatial relationship within and between ANOTHER or OTHER 1. 2 as we know is a name given to the result of this transaction. Complex chemistry, physics and mathematical equations are mere complex relationships between 1 and itself or 1 and any OTHER 1s .

  Similarly, cell division (or proliferation) in biology is mathematically represented in an exponential curve formation. As a natural process, cell division can also be represented in other forms, such as the kupesi manulua (lets say it is art here). Both are pointers to one and the same reality.

  To take this matter even further, I argue that cell splitting for procreation outlines a more complex relationship. Sione (man) PLUS Mele (woman) = `Ana  (child) . This is some of the complexities that create the confused division between art and science.  To be absolute, Sione PLUS Mele should be equal to 'Ana, i.e., Sione PLUS Mele PLUS `Ana. For the sake of the argument, when Sione and Mele die, `Ana will continue to live over time and space. As a scientific process we can dig even deeper into the splitting of DNA into halves in both man and woman and the unification of these halves to make one.

  To be positively certain, as far as the above transformation as a natural process goes: 1 PLUS 1 = 3 (1 + 1 + 1)  and over time back to 1.

  Without having to go further into reality, it is suffice to say that all of these can ultimately be a mathematical formulation of 1 in science or arrangements of mata (or eye) in Art, we can conclude that science uses, say, a red lens, and art uses. for example, a blue lens, both as different ways, tools or means of  seeing or understanding  reality.

  The shortfall I see here is not reality, nor science, nor art, but rather how we see or understand reality.

  Leveleva e malanga kau tatau atu.

  Report
 • Ofa-ki-Tonga
  Ofa-ki-Tonga Thursday, 08 February 2018 12:53 Comment Link

  'Io koe mo'oni lahi pea 'oku malie fau atu hono veteki he 'atikolo ko eni ' a e vaha'a 'o e Fika Fakaheliaki/ Faka'aati mo e Fika Fakafika/ Fakasaienisi. 'I he science, he'ikai lava ke tau 'omai e fika fakaaati he koe fika fakaheliaki ia 'o ngaue'aki ki he fika fakaesainisi he koe fika fakafika ia. He'ikai lava ketau 'omai e fika fakapunake (fika faka'aati/fika fakaheliaki) ke faka-punake'aki e science. Pea koe 'uhinga ia 'e hu malie ai pe fika faka'aati ia ki he fika-fakafika/fakasaienisi he koe fika fakaheliaki. Koe'uhi 'i he fika faka'aati/fakaheliaki 'e malava pe 2=1 pe toe mafule hake pe ia 'o 2=2 fakaheliaki. 'I he science, he'ikai lava ia.

  Pea 'oku mo'oni 'e to e faka-mamafa ki he fungavaka 'i 'olunga (aim/objectives) 'o 'ikai koe fungavaka ki lalo (hypothesis/probability).

  Sai koe 'uhi ko fekau'aki koeni 'a 2=1 mo 2=2 fakafika ia 2, mo fakafika fakamata'ifika (ngaue'aki e numbers), kou tokanga atu au ki hono feinga'i ke faka-mali'i kinaua. Ke kumi ha founga ke ngaue'aki ai e fika faka'aati ki hono heliaki'i'aki e fika fakafika/fakasaieni pe ko eni 'oku ui ko e 'Art of Science".

  'E ngali faingata'a fau hano feinga'i ke fakataha'i kinaua (merge pe combine), ka koe fifili lahi ia mo e manako 'a e tokotaha ni. Kapau 'oku lava lelei 'i Tonga 'o fakatatau kinaua, me'a ni tetau nofo ai pe he fo'i mo'oni ko eni.

  'E malie lahi atu kapau te tau toe feinga ke 'omai kinaua 'o fuatautau pea fekumi ki he ngaahi me'a koia 'oku na felalave'i ai.

  Pea 'oku 'ikai fiema'u ia ke 'ilo pe koe theory ia 'ahai ko e fifili pe ia pea kapau 'e lava pea fakahingoa fakatonga pe ia he ko 'etau fika fakatonga pe ia 'atautolu.

  Ko e anga pe ia fokotu'u fakakaukau atu he 'oku fu'u malie lahi atu e fo'i vete fakafika ko eni.

  Report
 • Hufanga (Okusitino Mahina)
  Hufanga (Okusitino Mahina) Wednesday, 07 February 2018 17:08 Comment Link

  'Oku ou fakamalo atu Mokofisi he fehu'i lelei lahi hono fiema'u ke toe fakamaama mo fakamahino 'ae tanaki moe kole 'a Nakulukilangi kihe 'fifili' fakalukufua na'e fai he va/ vaha'a 'oe 'aati moe saienisi mo fakapatonu he va/ vaha'a 'oe fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua/ fakasosiale) moe fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia).

  ('Oku mo'oni heni 'ae lea malie mo loloto 'ae filososefa 'iloa koia ko John Anderson 'oku ofi he pehe, "Education (and science) is concerned primarily with things as they positively are, in themselves, and not their subjective imaginings as we would like them to be," that is, knowledge investigation taking the lead or preceding over knowledge application)

  'Oku toki ma'uhingamalie kiate au ta koa na'e 'osi tafihi 'etau fanga kui 'ae 'hala' tatau, 'o hange ko 'enau fokotu'utu'u 'fakasaienisi' koia 'ae ta moe va koe kuohili (past; that which has passed) moe lotolotonga (present; that which is here-and-now) moe kaha'u (future; that which is yet-to-come) mo fokotu'utu'u 'fakaheliaki' 'ae ta moe va koe kuonga-mu'a (past; age-in-the-front) moe kuonga-loto (present; age-in-the-middle) moe kuonga-mui (future; age-in-the-back).

  'Oku 'uhinga 'fakaheliaki' 'eni 'o pehe, "'Oku tau 'alu ki-mu'a kihe kuohili mo toe 'alu ki-mui kihe kaha'u fakatouloua he lotolotonga, 'aia 'oku fai ai hono fakafenapasi 'ae fepakipaki he va/ vaha'a 'oe kuohili moe kaha'u" -- kae toe 'uhinga 'fakasaienisi' leva 'o pehe, "'Oku 'ave 'ae kuohili kuo 'osi hoko mo mohu he 'ilo moe poto 'o tuku-'i-mu'a koe tuhulu he lotolotonga pea 'omi leva 'ae kaha'u 'oku te'eki hoko 'o tuku-'i-mui mo huluhulu'aki 'ae kuohili kuo 'osi hoko mo fonu he 'ilo moe poto, fakatouloua he lotolotonga, 'o fakafenapasi ai 'ae fepakipaki he va/ vaha'a 'oe kuohili moe kaha'u.

  'Oku 'uhinga 'ae "fakafenapasi 'oe fepakipaki he va/ vaha'a 'oe kuohili/ kuonga-mu'a (past) moe kaha'u/ kuonga-mui (future) he lotolotonga/ kuonga-loto (present) kihe faka'ape (hypothesis) moe fifili (theory) he funga hono ngaue'aki 'ae me'angaue (tool) koe matamata, ngalingali, hangehange, mahamahalo, ofiofi, fakafuofua moe ha fua (probability) 'o taumu'a ke ma'u 'ae "tatau," "potupotutatau," moe "faka'ofo'ofa/malie" he "'aati" moe "tatau", "potupotutatau," moe "mo'oni" he saienisi.

  ('Oku makatu'unga heni hono taku 'o 'Aisea he lotu mo Lo'au he fonua koe ongo "mata loloa," 'aia 'oku 'uhinga na'a na lava 'o tala he lotolotonga 'ae me'a 'e hoko he kaha'u moe mama'o, 'o 'uhinga ko 'ena mohu mo fonu he 'ilo moe poto he kuohili moe mama'o. 'Oku 'asi 'eni he ongo kohi/laini 'oe kuou/ veesi malie mo loloto maa'imoa ta'anga hiva lakalaka koe "Sangone" 'ae Ta'ahine ko Kuini Salote, koe "'E Ula-mo-Leka poto 'ihe lau, Ho'o tala 'ae vaha mama'o," 'o 'uhinga ko Ula-mo-Leka koe punake moe toutai lahi mo 'iloa.)

  Report
 • Hufanga (Okusitino Mahina)(
  Hufanga (Okusitino Mahina)( Wednesday, 07 February 2018 14:33 Comment Link

  'Oku ou fakamalo lahi atu Nakulukilangi he talanoa fungani mo lelei lahi moe toe fakatupu fakakaukau mo fifili foki kuo ke fai ho'o tanaki (+) kihe, moe kole (-) meihe, kaveinga kuo feia hono tatanaki, talaki mo takohi.

  'Oku malo fau ho'o toe fao'i mo hiki'i 'ae kaveinga mei he tu'unga na'e tatanaki, talaki mo takohi kihe tukunga malie atu 'e taha 'oku matu'aki ma'uhinga faka'aati mo fakasaienisi ke hikihiki mo hokohoko atu kiai 'ae faka'eke'eke moe fekumi ta'etuku 'oku fakahoko he va/ vaha'a 'oe 'aati moe ako he 'aati moe ako.

  Neongo foki na'a ku lave NOUNOU mo FAKALUKUFUA kihe va/ vaha'a 'oe 'AATI "koe faka'eke'eke moe fekumi kihe faka'ofo'o'ofa/ malie he funga 'oe tatau moe potupotutatau" moe saienisi "koe faka'eke'eke moe fekumi kihe mo'oni he funga 'oe tatau moe potupotutatau" ka na'e TEFITO mo FAKATAPAU 'ae fifili he va/ vaha'a 'oe "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua/ fakasosiale)" moe "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia)."

  Na'a ku ngaue'aki 'ae ngaahi fakatata 'e 7 mei he faiva ta'anga (moe tufunga moe faiva lea) 'oku 'asi lelei ai 'ae "fakafelavai" (intersection) PE "fakahoko" (connection) moe "fakamavahe" (separation) he va/ vaha'a 'oe "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua/ fakasosiale) moe "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia).

  Na'e kau ai 'ae ongo kohi/ laini meihe kupu/ veesi 'oe ta'anga hiva viki malie 'oe (Kalapu) Fofo'anga na'e fatu 'e Pita Vi kuo ne si'ipekia 'oku fakaofiofi koe, "'Oku lau 'ae ua (2) koe taha (1), Koe kaveinga folau 'ae Fofo'anga," 'aia 'oku tatau 'ae ua (2) kihe taha (1) PE 2 = 1, he "fika fakaheliaki/ faka'aati (fakapunake/ fakafonua / fakasosiale) kae tatau 'ae ua (2) kihe ua (2) PE 2 = 2, he "fika fakafika/ fakasaienisi (fakanatula/ fakaako/ fakafilosofia).

  Neongo ai 'ae tu'u fepaki 'ae ongo 'ekuasi 'oe 2 = 1 moe 2 = 2, ka 'oku 'uhinga malie mo loloto "fakaheliaki" 'ae 'ekuasi 'oe 2 = 1, kihe hoko 'ae kau Fofo'anga ('a KOE mo AU mo KITAUTOLU KOTOA) koe TAHA, pe (1 + 1 + 1 +1 ... = 1), 'o FAKATAHA 'ae KAKAI KEHEKEHE (kau ngoue, kau toutai, kau kolekole, kau ngaue, kau minisita, kau faifekau, kau pisinisi moe ha fua) 'o TAHA koe kau Fofo'anga pe 'e TAHA.

  ('Oku 'uhinga tatau 'ae fa'ahinga ekuasi fakaheliaki/ faka'aati [fakapunake/ fakafonua/ fkasosiale] ko 'eni moe lea heliaki 'Ingilisi malie mo loloto koe, "UNITY IN DIVERSITY," 'o 'uhinga ;oku tupu mo ma'u 'ae TAHA he KEHEKEHE).

  'Oku 'ikai nai ke ngaue'aki he FAKA'EKE'EME moe FEKUMI kihe TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE he 'AATI moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI he SAIENISI 'ae me'angaue koe "HYPOTHESIS," 'aia koe "FAKA'APE," 'o fai he funga 'oe "matamata," "ngalingali," "meimei," "hangehange," moe "ofiofi," 'o 'uhinga kotoa kihe "PROBABILITY?"

  'Oku 'ikai nai ke makatu'unga he FAKA'EKE'EKE moe FEKUMI he funga 'oe FAKA'APE (HYPOTHESIS) moe MATAMATA, NGALINGALI, MEIMEI, HANGEHANGE moe OFIOFI (PROBABILITY) hono toki MA'U 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE he 'AATI --
  'o ikai koe 2 = 1 ka koe FAKATAHA (1) 'ae UA (2) 'o ngaue FAKATAHA (1) 'o hoko koe TAHA (1) -- moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI he SAIENISI -- 'aia 'oku LOI leva 'ae 2 = 1 kae MO"ONI pau 'ae 2 = 2?

  'Oku 'ikai nai ke to 'ae fakamamafa 'a Nakulumeilangi he ME'ANGAUE (TOOL) ko e FAKA'APE (HYPOTHESIS) he funga 'oe MATAMATA, NGALINGALI, HANGEHANGE, MEIMEI MOE OFIOFI (PROBABILITY) kae 'ikai koe KAVEINGA (AIMS/ OBJECTIVES) koe ma'u 'ae TATAU, POTUPOTUTATAU moe FAKA'OFO'OFA/ MALIE (pe PALAKU) he 'AATI moe TATAU, POTUPOTUTATAU moe MO'ONI (pe LOI) he SAIENISI?

  Report
 • Sione A Mokofisi
  Sione A Mokofisi Wednesday, 07 February 2018 08:55 Comment Link

  NAKULUKILANGI...Ko ho'o fakamatala "hypothesis" ki he "probability" mo e "art" 'oku ke faka-'aonga'i mei he "theorem" 'a hai? 'Ikai ko e "science" 'oku makatu'uga 'i he "positivism theory" 'a ia ko e faka-ikiiki "quantitative" 'oku kau ai 'a e "statistics"?

  Report
 • Nakulukilangi
  Nakulukilangi Tuesday, 06 February 2018 21:34 Comment Link

  Ko e matamata (probability) 'oku ne vahe'i e science mei he art. Kapau 'oku fakapapau'i ha me'a ko e art ia pea kapau 'oku matamata pe pea ko e science ia. Ko ia ai ko e Fika Art ko e fika ko hono mo'oni pe 'u mo'oni 'oku fakapapau'i, peseti 'e 100 'e hoko pe 'e 'ikai hoko. 'A ia ko e talanoa 'i he matamata ko e 0 ko e fakapapau'i ia 'e 'ikai hoko pea ko e 1 ko e fakapapau'i ia 'e hoko pea ko e me'a ko ia 'oku 'i he tafa'aki 'o e art. 'I he tafa'aki 'o e science ko e matamata 'oku 'i he vaha'a 'o e 0 mo e 1 'a ia ko e matamata ia 'oku 'ikai fakapapau'i.

  Ko e matamata ko e subject matter ia 'o e statistics pea ko e 'uhinga ia 'oku taku ai ko e statistics ko e me'angaue 'o e saienisi. Ko ia ai ko e ngaahi Fika Science kotoape ko hono mo'oni pe 'u mo'oni 'e kei matamata pe. Hange ko e 'uha 'e kei faka'ape pe, mahalo 'e 'uha peseti 'e 50 ('a ia ko e 1/2) ia 'o e matamata, pe 'e tu'umoto peseti 'e 25 ('a ia ko e 1/4), pe 'e la'a' pe 'a ia ko e toenga ia ko e peseti 'e 25 (pe 1/4).

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top