Report comment

Pehee 'e Tavakefai'ana: "a. 1/2 as a quantity PLUS 1/2 as a quantity is equal to 1 as an entity; b. 1 as an entity PLUS 1 as an entity is equal to 2 as an entity. If we take this to be true then, 1/2 as an entity PLUS 1/2 as an entity must be equal to 2 as an entity."

Malie hono fokutu'utu'u e lea (language) ke fe'unga moe taumu'a pea mahino koe tokotaha taukei 'eni he fatu lea mo fatu tohi he'ene tohi ka 'oku ki'i misleading e fakakaukau kuo tuku mai. 'I hono 'ai mahino, 'oku 'iai e ki'i mama (pe holes) he argument 'oku tuku mai. Mahalo pe 'oku mo'oni ka 'oku fiema'u ke monosi e mama he faka'uhinga kae toki lava ke fai ha tui atu kiai.

Toe fakamanatu atu e lau 'a Helu :".... ko e me’a ‘oku nofo ki ai ko e fakapapau’i. Ko e 2x3 = 6."

'Aia leva 'oku toe fakamanatu mai 'e Helu koe 1 + 1 = 2, pe koe 1/2 + 1/2 = 1, moe ha fua, kuo 'osi fakapapau'i ia. 'Oku ta'eliliua 'ene tonu 'i he'etau nofo. That is the reality.

Ka tau foki mai ki he "1/2 as an entity PLUS 1/2 as an entity must be equal to 2 as an entity". Malie 'ene tu'u 'ae lea "entity" ka koe palopalema ia he 'oku undefine e "entity" pea 'e lava ke faka'uhinga'i ki ha fa'ahinga me'a pe 'oku te loto kiai, 'o hangee koe faka'amu 'a Tavakefai'ana tokua ke fakamo'oni 'aki 'ene ma'u tokua koe 1/2 + 1/2 = 2.

Kapau teu lue atu mo ha'aku vaeua'i konga ma (1/2) 'o fetaulaki mo Tavakefai'ana 'oku lue mai mo ha'ane toe vaeua'i konga ma (1/2) pea ma tangutu atu ha tepile 'o tuku fakataha'i 'ema takitaha konga ma, 'e lava pe ke tau pehe koe onga konga ma 'e ua pe koe ongo entity 'e ua.

'Aia ko hono 'ai mahino, ko'eku konga ma (1/2) ka koe entity ia 'e taha (1) moe konga ma 'a Tavakefai'ana (1/2) ka koe toe entity 'e taha (1) pea ma'u ai e entity 'e ua (2). 'Aia kapau 'e fakamahino'i e 'uhinga 'oe entity ta koe 'uhinga pe ki he 1 + 1 = 2 pe pea 'oku fakapapauu'i.

'Ilo lelei pe 'e Tavakefai'ana 'ae mama ko'eni koia, 'i he'ene pehe: " a. 1/2 as a quantity PLUS 1/2 as a quantity is equal to 1 as an entity;". Fakatokanga'i 'oku ne ui 'e ia e 1/2 quantity moe 1/2 quantity pea ma'u ai e 1 entity. Malie eeh!

Kapau teke add 1/2 quantity moe 1/2 quantity teke ma'u 1 BIGGER quantity. Fakamo'oni kiai, ko'eku konga ma (1/2) moe konga ma 'a Tavakefai'ana, 'e ma'u ai e fo'i ma kakato 'e 1 pea LAHI ange.

Kapau 'oku loto 'a Tavakefai'ana ke tanaki e 1/2 moe 1/2 ke ma'u 'e ua pea kataki mu'a ha taha 'o fakaola mai heni 'e anga fefee hano ma'u ha fo'i ma 'e 2 mei ai. Pea ka lava, koe tokoni lahi ia ki he masiva!

Koe mio'i koia ke pehe koe 1/2 konga ma + 1/2 konga ma 'e ma'u ai e 2 entity 'oku tele atu ia he academic fraud!

Malo
Hausia