Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Ikuna 'e he Mate Ma'a Tonga 'a Sikotilani 50-4 Featured

Ikuna 'e he Mate Ma'a Tonga 'a Sikotilani 50-4

29 'Okatopa, 2017. Kuo ikuna 'e he timi Mate Ma'a Tonga 'a 'enau fuofua va'inga 'i he fe'auhi ki he ipu a mamani 'i he mala'e 'akapulu liiki 'aki ha'anau vevela'i 'a e timi 'a Sikotilani 'aki 'a e kai koe 50 ki he 4.

 Ko e va'inga foki ko'eni na'e fakahoko ia 'i he efiafi 'o e  'aho ni Sapate 29 'Okatopa 'i he mala'e Barlow Park 'i Cairns pea 'i mu'a 'i he kau mamata 'e meimei toko taha mano.

Na'e fakahoko 'e he Mate Ma'a Tonga ha tata'o 'e 9 ki he tata'o pe 'e 1 'a e timi 'a Sikotilani pea na'e mahino mei he va'inga ko 'eni 'a e levolo kehe 'oku 'i ai 'a e timi Mate Ma'a Tonga..

Ko e tata'o e 7 'a e timi 'a e Mate Ma'a Tonga na'e fakahoko ia 'i he 'uluaki miniti 'e 40 pea 2 leva 'i he konga hono ua.

'Oku 'amanaki foki ke fakahoko 'a e va'inga hono ua 'a e timi 'a Tonga mo e timi Toa Samoa ki he Waikato Stadium ki Nu'usila 'i he 'aho 4 'o Novema 'a ia koe 'aho Tokonaki ia 'o e uike kaha'u.

'I he taimi tatau koe fekau fefeka 'oku 'oatu 'e he Mate Ma'a Tonga ki he ngaahi timi lalahi 'o e fe'auhi ni.

3 comments

 • Nuanga
  Nuanga Tuesday, 31 October 2017 13:27 Comment Link

  Fefe kapau e liliu e lao oe RU ke hage koe NRL kou tui fonu Ikale Tahi he fanau hage koe MMT. Malo e vainga fanau

  Report
 • Nepote T
  Nepote T Monday, 30 October 2017 10:34 Comment Link

  Fakalata.
  Kou nofo o fifili pe koeha 'oku maau mo lelei ange ai e Mate Ma'a Tonga ia he Ikale Tahi!

  Report
 • Helu
  Helu Monday, 30 October 2017 07:55 Comment Link

  Congratulations Mate Ma'a Tonga.!

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top