Menu
Latest News

Mofuike Lahi ‘a Nu’usila

  • 14 Novema, 2016. Na’e hoko ha mofuike lahi ‘i he hengihengi ‘o e ‘aho ni taimi 12:02am ‘i he taimi ‘a Nu’usila. Ko e lahi ‘o e  mufike ko’eni ko e 7.5 magnitute ‘i he lau ‘a e me’afua mofuike pea na’e ngalulu kotoa ‘a e fonua.
Read more...
Subscribe to this RSS feed