Menu
cache/resized/c1d7347f32fea599f55f08e27a9cd901.jpg
'Oku lahi 'a e ngaahi 'uhinga fekau'aki mo e ...
cache/resized/42eeee36d7906494f572f8383fc5e456.jpg
‘Aho 6 Sepitema, 2017 Palesiteni / Kau ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tokoni Palemia Lord Ma’afu pea Minisita Pa'anga Dr. Pohiva Tu’i’onetoa

7 Sepitema 2017.  ‘I he ‘aho 1 ‘o Sepitema, 2017, na’e ‘oatu ai ‘e Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ki he ‘Ene ‘Afio, Kingi Tupou VI ‘a ‘ene ngaahi fokotu’u ‘o fakatatau ki he Kupu 51 (3) (a) ‘o e Lao Konisitu’utone ‘o Tonga, ke tukuhifo ‘a Hon. Siaosi Sovaleni, ‘Eiki Tokoni Palemia mo Hon. Tevita Lavemaau, ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua, ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 Sepitema, 2017.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed