Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

‘Ikai ha pa’anga ‘a e Pule’anga na'e mole he TASANOC Featured

Takitoa Taumoepeau Sekelitali Seniale 'a e TASANOC Takitoa Taumoepeau Sekelitali Seniale 'a e TASANOC

8 'Aokosi, 2017. Na’e fakaha mei he ‘Ofisi ‘o e TASANOC ‘a ‘enau ta’efiemalie ki he tukuaki’i kuo fakahoko ‘e he ‘eiki Palemia ‘i Fale Alea lolotonga ‘a e ngaahi fakamalanga ‘o fekau’aki mo e sipoti.

Na’a ne mea’ ‘o pehe ai ‘oku “ta’efalala’anga” ‘a e TASANOC koe’uhi ko e ta’emaau mo e mole ai ‘a e ngaahi pa’anga he ngaahi ta’u kuo maliu atu.

Na’e pehee mei he ‘Ofisi ‘oku fakame’apango foki ko hono ‘ohake he Fale Alea ka ‘oku ‘ikai ha nau le’o ke fai ha tali mo fakama’ala’ala ‘o hange ko e tukuaki’i kuo fai.

Ka ‘oku fiefakamahino mai pe mei he ‘Ofisi ko kinautolu ‘oku nau unga ngaue mo fakaongoongo ki he ‘Ofisi ‘o e Komiti Sipoti ‘Olimipiki Fakavaha’apule’anga (International Olympic Committee, IOC).

Ko e Kautaha ni (IOC) ‘oku nau fiema’u ‘a e fakamatala pa’anga ‘osi ‘aotita’i (audited annual accounts) mei he ngaahi fonua memipa kotoa pe ‘o kau ai ‘a Tonga ni fakataha mo e Miniti ‘o ‘enau ngaahi fakataha lahi fakata’u.

Ko e talu eni ‘a e fuafatongia ‘a e TASANOC mo ‘enau fakakato ‘a e ngaahi fiema’u koeni pea ‘oku te’eki ke fakaha mai ha ta’emaau mei he IOC.

Na’e pehee foki mei he ‘Ofisi ‘o e TASANOC ko e pa’anga ko ia ne tokoni mai’aki ‘e he Pule’anga ki he folau ki Papua Niukini he Sipoti Pasifiki ‘o e 2015 ne lava lelei hono ‘aotita’i ‘e he ‘Ofisi ‘Aotita ‘a e Pule’anga pea ne fakahu atu ki he ‘Ofisi ‘o e Minisita Pa’anga pea na’e fakafiemalie ‘aupito.

Ko e tanaki atu pe ki ai na’e totongi fakahangatonu pe ‘a e ngaahi pa’anga lahi ‘o e tokoni ni ki he ngaahi Kautaha na’a nau fakahoko (service providers).

Ko ia ai ‘e ‘ikai lava ke tau pehee ne mole ha pa’anga ia he ‘Ofisi ‘o e TASANOC he na’e ‘ikai ha fe’ave’aki pa’anga ia mei he Pule’anga mo e ‘Ofisi ‘o e TASANOC ‘o hange ko e tukuaki’i kuo fai.

-TASANOC

 

2 comments

 • Mark Hanson
  Mark Hanson Tuesday, 08 August 2017 13:15 Comment Link

  Kuo 'oho kui noa'ia holo ke fakatonuhia'i'aki 'ene foaki mola ta'etu'uaki e fu'u lakanga totongi mamafa taha he sipoti 'a Tonga kia 'Ikani Taliai. Fakafokifa pe kuo 'asi e tangata ko eni tokua koe mataotao he ako sipoti, kae te'eki ke tau fanongo kuo ne taki ha 'ap[iako sipoti 'I 'Aositelelia pe koha fonua 'iloa he sipoti. Koe ha 'ene tu'unga qualification moe taukei he ngaue ni? Koe fitu mano AUD koe meimei ua kilu pa'anga Tonga ia, pea 'oku kei si'isi'i ia kihe mahu'inga 'o 'Ikani 'o fakatatau mo 'ene fakamatala he letio Tonga!! na'a ne pehee tokua na'a ne tukuhifo hono mahu'inga ko 'ene fie ngaue ma'a Tonga. Kou mei mahamahalo au na koe national coach eni ia 'a 'Aositelelia pe koe Talekita 'oe Australian Institute of Sport kuo ha'u ia ki Tonga ni. Ki'i siana lea fiepoto, 'afungi, siolalo moe kaaimu'a. 'Ikai 'uhinga 'ene metali polonise he puna loloa he Mini Games (not the full SPG!!) 'oe 89 ke hoko ai ia koe mataotao totongi mamafa. Kuo ha e transparency ia moe accountability kuo 'asi fakafokifa ai e kau ngaue totongi mamafa faufaua ko eni. He'ikai toe tuku e mio'i moe 'ulungaanga ngutulau ia e palemia katuni ko eni. Kata mai a Kilipati, Tuvalu, Niue moe ngaahi fonua kaung'api he fa'ahinga fakalele pule'anga 'ae motu'a toulekeleka ko eni.

  Report
 • Nigel
  Nigel Tuesday, 08 August 2017 12:17 Comment Link

  Another unfounded accusation by the PM.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top