Menu
Latest News

"Tatau Pe Tua Mo e Palai" Featured

"Tatau Pe Tua Mo e Palai"

'Oku lelei ange lahi hono fiema'u 'o e 'ufi ko e tua 'i he 'ufi ko e palai. Ka 'oka holo 'a e tua 'o 'ikai foha pea 'oku kei tatau pe ia mo e palai.

'Oku 'uhinga 'eni ko e taimi 'oku anga lelei mo ngaue 'aonga ai ha taha 'eiki pea 'oku mahino 'a e mavahe hono tu'unga. Ka 'oku anga kovi mo maumau-taimi, pea 'e tatau pe ia moha taha noa'ia pe.

1 comment

  • Timothy
    Timothy Wednesday, 13 April 2016 17:18 Comment Link

    Koeha 'ae mahu'inga 'oe ngaahi paloveape koeni 'i he'etau mo'ui fakaTonga? 'Oku 'iai nai ha liliu 'oe ngaahi paloveape kihe ngaahi 'aho ni pea koeha 'ae 'uhinga? Koeha ha akonaki moha lesoni 'oku ma'u pe ako mei he ngaahi paloveape fekau'aki moe ngoue? Malo e tokoni kihe kato masiva 'ilo ni

    Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top