Menu
Latest News

Fakafuakava'i 'a Fekitamoeloa 'Utoikamanu 'i he Pule'anga Fakatahataha (UN) Featured

Fakafuakava'i 'e he Sekelitali Seniale ‘a e Pule’anga Fakatahataha António Guterres 'a Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ki he lakanga Sekelitali Seniale Tokoni mo e Fakafofonga Ma’olunga ki he Ngaahi Fonua Langalangahake (Under-Secretary-General and High Fakafuakava'i 'e he Sekelitali Seniale ‘a e Pule’anga Fakatahataha António Guterres 'a Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ki he lakanga Sekelitali Seniale Tokoni mo e Fakafofonga Ma’olunga ki he Ngaahi Fonua Langalangahake (Under-Secretary-General and High

9 Sune, 2017. Kuo lava kakato hono fakafuakava’i ‘o Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ki he lakanga Sekelitali Seniale Tokoni mo e Fakafofonga Ma’olunga ki he Ngaahi Fonua Langalangahake (Under-Secretary-General and High Representative for the Least Developed Countries) ‘i he Pule’anga Fakatahataha.

Ko hono fakafuakava’i ‘eni ‘o Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ‘e he Sekelitali Seniale ‘a e Pule’anga Fakatahataha António Guterres ‘i he ‘ofisi pe ‘o e he Pule’anga Fakatahataha ‘i Niu ‘Ioke ‘i he uike ni.

Ko e toki fuofua a’u foki ‘eni ha tokotaha Tonga ki he lakanga ma’olunga fakamamani lahi ko’eni pea koe fakakoloa ia ki he famili ‘o Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu mo Tonga foki.

‘Oku ‘ikai sola ‘a Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ki Tonga mo e Pasifiki pea koe hiki atu ‘eni ‘a Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu hili ia ha ki’i taimi nounou ‘ene faifatongia koe CEO ‘a e Potungāue Takimamata ‘a Tonga.

1 comment

  • Fakalalafu
    Fakalalafu Friday, 09 June 2017 23:11 Comment Link

    Kuou manatu ki he tohi mai 'a Fekita 'Utoikamanu ki he Sekelitali Pule ki he Kapineti pea 'ikai tali ia 'e he Pule'anga ko'eni. Kuo tali fakamamani lahi ia 'o mahino ai 'a hono tu'unga totonu. Malo e ngaue lahi mo hono 'ave ongoongo e fonua.

    Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top