Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tali fetongi ki he Polokalama Sipoti 2019: Fana (Shooting) mo e Lova-Vaka (Sailing)

Nuku'alofa, 11 Me 2016. Na’e tatau mo e ha ‘a e fiefia ‘a e kau fakafofonga ‘o Tonga ki he Fakataha Lahi ‘a e Kosilio Sipoti ‘a e Pasifiki (Pacific Games Council) ‘a hono tali ‘a e fokotu’u atu mei Tonga (TASANOC) ke fetongi ‘a e ongo polokalama sipoti ‘e 2 ‘a ia ko e Baseball mo e Softball ‘aki ‘a e Fana (Shooting) mo e Lova-vaka (Sailing).

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed