Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Faka’ilo kautaha me’alele SBT ki hono kakaa’i ‘o ha kasitoma Featured

Faka’ilo kautaha me’alele SBT ki hono kakaa’i ‘o ha kasitoma

5 Fepueli, 2018. ‘Oku lolotonga fakahoko ‘a e ngāue ki hono faka’ilo ‘o e kautaha SBT Tonga Company Limited ‘a ia koe ki’i kautaha ‘eni ‘oku nau hū me’alele mai mei Siapani.

Kuo ma’u ‘e he ongoongo ni ha fakamatala mei he taha ‘o e kau kasitoma ‘a e ki’i kautaha ni ‘o fakahā ‘a ‘ene ta’efiemalie ki he ngāue pango mo kakaa kuo fakahoko ‘e he kautaha ni fekau’aki mo ‘ene pasi na’e fai ‘a e alea mo e kautaha ni ke ‘omai mei Siapani.

Ko e alea ko’eni na’e fakahoko ‘i he mahina ko ‘Epeleli 2017 pea ‘oku a’u mai ki he ‘aho ni ‘oku te’eki pe ke ma’u ‘a e pasi ko’eni.

‘Oku fakaloloma he na’e ‘osi totongi ‘a e pa’anga ‘e 20,000-00 koe tipositi ki he kautaha ko’eni ‘i ‘Epeleli ka kuo siva ‘a e ‘amanaki pea ‘oku ‘ikai toe ha loi kehekehe hono ‘omai mei he kautaha ni.

Ko e kautaha foki ko’eni ‘oku tu’u honau ‘ofisi ‘i he Uata Building ‘i he Hala Taufa’ahau pea ‘oku talēkita ‘i he kautaha ko’eni ‘a Lesieli Langi pea mo Soana To’aho ‘a ia koe uaifi ia ‘o tangata tila me’alele ko Filimone To’aho ‘o Tokomololo.

‘I he fakamatala ‘a e kasitoma ko’eni kuo fuoloa ‘enau tukufetuli mo e kautaha ni pea ‘oku ‘ikai pe ke toe tali mai ha telefoni ia ‘o a’u ki he a’utonu atu ki he ‘api nofo’anga ‘o e ongo talēkita mo e ‘ikai pe toe ma’u.

‘I he fakamatala ‘a e kasitoma koeni na’e fai ‘a e fetu’utaki ‘a ‘ene loea ki he kautaha ‘i he mahina ko Sepitema 2017 pea tuku atu ‘a e taimi ke totongi fakafoki mai ai ‘a ‘ene pa’anga ‘e 20,000-00 mo e ‘ikai toe ha fakamatala kehekehe hono ‘omai.

Na’e iku ki he hake ‘a e kataki ia ‘a e talēkita ‘e taha ‘o fakahā ko e kautaha ni ko e SBT koe kautaha pe ia ‘a Filimone To’aho ‘o Tokomololo pea na’e kole ange pe kiate ia ke lēsisita hono hingoa koe’uhi koe ngaahi fakatonutonu ‘a Filimone To’aho mo e kakai ‘o e fonua ‘i he’ene kautaha na’e ui koe Super Cheap.

‘Oku mahino foki ko Filimone To’aho pe na’e kaunga ki he kautaha me’alele koe Temo Tonga ‘a ia na’a ne fengāue’aki vāofi ai mo Sione ‘Eniketi Taufa pea iku ki he ngaahi fakatonutonu fakalao ‘a ia na’e tuku atu ‘i he ngaahi mitia.

‘Oku ‘ikai foki ke toe fiema’u pasi ‘a e kasitoma ko’eni ka ‘oku ne fiema’u ke fakafoki mai ‘e ne pa’anga ‘e 20,000-00 tipositi pea mo ‘ene na’ina’i ki he kakai ‘o e fonua kenau toe tokanga ange ki he fa’ahinga ngāue pango pehe ni ‘oku fakahoko ‘e he ni’ihi ko’eni.

‘Oku toe fehu’ia foki heni pe koe hā ‘a e me’a ‘a e ma’u mafai ‘e fai ki he kakai tatau pe hange ko To’aho ‘oku nau fakahoko ‘a e ngaue pango natula tatau pea toutou fakahoko ki he kakai ‘o e fonua.

Na’e fai ‘a e fetu’utaki ki he ‘Ofisi mo e ngaahi fika telefoni ‘a e kautaha SBT mo e ‘ikai pe ha tali mai.

5 comments

 • Vavau Lahi
  Vavau Lahi Thursday, 08 February 2018 09:29 Comment Link

  Ko e me'a eni 'oku tonu ke tokanga ki ai e ki'i Minista mata'i Fiepoto ko ena ko Tu'i Uata. Me'a foki he na'e gang ia mo Filimone. Tuku e kau siaina ia he 'oku nau tokoni lahi ki he kakai ka e fai ha me'a ki he kau kaakaa Tonga ko eni. Filimone, Sione 'Eniketi, ue ! ko e fu'u Temo foki ia.

  Report
 • Ofa Ki Tonga Mouilelei
  Ofa Ki Tonga Mouilelei Wednesday, 07 February 2018 14:59 Comment Link

  Me'a ia ku tonu ai ketau foki ki he heka pasi mo e luelue 'oku mo'ui lelei. Tuku ee 'a e kautaha ku fuoloa mo falala'anga ka mo u laka moutolu ki he fakatomala!

  Report
 • Mele Latu
  Mele Latu Tuesday, 06 February 2018 12:54 Comment Link

  'Oku toe 'i ai moe ki'i kautaha 'e taha koe Freida Trading 'oku toatu 'ene tu'uaki me'alele he taimi ni he media fksosiale ka 'oku te'eki ke fklao ki'i kautaha koia 'oku toe tau toitoi maipe tama 'eti faiva ko 'ena ai, mou tokanga kakai 'o tuku e fie heka me'alele kae fksio fklelei 'a e kakai 'oku mou kumi me'alele mai ai

  Report
 • Ikani Selupe
  Ikani Selupe Monday, 05 February 2018 19:26 Comment Link

  Oku ou nofo au o fifili kihe faahinga Lao hotau fonua. Koe toko fiha eni i Tonga ni kuo kakaai ehe kii siana koeni. Oku ikai pe iai ha mafai ia o e Lao kene taofi aupito e tokotaha ni ke oua toe pisinisi? Ko fe a Edgar Cocker? Koe faahinga pisinisi eni ke oua teke tali enau lesisita, ka kuo ke alu koe o halakau holo he elia kehekehe i hoo uhinga personal. Fai mo helepelu’i atu e kalasi koena moe fakapiko.

  Report
 • Sii Tonga fakaofa
  Sii Tonga fakaofa Monday, 05 February 2018 15:20 Comment Link

  'Osi taimi ke puke mai 'a Filimone To'aho ia 'o taa 'aki ha hefa hhhhh sio mai ia he la'itaa ko e fu'u paipa 'ataaa hhhhh

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top