Menu
Latest News

Toko 4500 ‘oku nau kei ‘i he ngaahi senitā fakahaofi mo’ui Featured

Faitā 'a Toni Ta'e'iloa Faitā 'a Toni Ta'e'iloa

14 Fepueli, 2018. Kuo fakapapau’i mei he kau ma’u mafai ‘oku fakafuofua ki he kakai ‘e toko 4500 ‘oku nau kei ‘i he ngaahi senitā fakahaofi mo’ui ‘e 108 ‘i Tongatapu hili 'a e saikolone ko Gita.

Ko hono tuku mai ‘eni ‘i hano faka’eke’eke ‘e he ngaahi mītia ‘a e Minisitā MEIDECC Hon. Poasi Tei pehe ki he komiti ‘oku nau tokangaekina ‘a e fakatamaki fakaenatula.

‘Oku fakafuofua ‘i he ola ‘o savea kuo 'osi fakahoko koe ‘api ‘e 119 na’e matu’aki faka’auha mo’oni pe ia pea ‘api leva ‘e 1,131 na’e hoko ‘a e ngaahi maumau kiai.

‘Oku ‘i ai foki mo e tapou mei he Potungāue Mo’ui ke toe tokanga ange ‘a e kakai ‘o e fonua ki he vai inu lolotonga ia ‘oku lolotonga tō ‘a e mofi tengi ‘i he fonua.

‘I he taimi tatau ‘oku faka’ai’ai ‘e he ma’u mafai ‘a kinautolu ‘oku nau nofo ‘i he ngaahi senitā fakahaofi mo’ui kenau nofo ma’u pe ai kapau ‘oku ‘ikai ha feitu’u lelei tenau foki kiai he ‘oku kei tu’u ‘a e ngaahi ma’u’anga vai pea ‘oku fiema’u ke fakamalohi’i ‘a e mo’ui faka-haisini telia ‘a e mahaki taifoti.

‘Oku lolotonga lele foki ‘a e lao fakatu’upakē (Emergency Act) pea ‘oku ‘i ai mo e ngaahi konga ‘o Nuku’alofa ‘oku fakataputapui ‘e he Potungāue Polisi he kuo kamata ke ‘asi ‘a e kaiha’a lolotonga ‘a e fakaakeake ‘a e fonua meia saikolone Gita.

Kuo kamata ke tu’uta ‘a e ngaahi tokoni mei he ngaahi Pule’anga muli pea koe konga lahi ‘o e fonua ‘oku kei fakapo’uli pe pehe ki he te’eki ngāue ‘a e ngaahi ma’u’anga vai.

1 comment

  • Sione A Mokofisi
    Sione A Mokofisi Friday, 16 February 2018 06:16 Comment Link

    'OKU MAU 'OFA ATU MEI MULI KI TONGA KOTOA...neongo e faka-tu'upake 'a e fakatu'utamaki kuo pau pe ke 'oatu e ngaahi tokoni. 'Ofa atu.

    Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top