Report comment

Ko e me’a e taha, koe tuku e fai fakamaau he ko Sihova pe a e Fakamaau Lahi. Te tau fakamaau’i ahai mo hai heene to nounou ka kohai koaa tene fakamaau’i kita? Ko Sihova pe koe pule aoniu o mamani he ko’ene me’a.