Report comment

Ko e 'aahi mai eni ia 'a 'Atonai Sihova ki Tonga 'oku ki'i ngali kehe. 'Ikai ngata pe he'ene ketekoli nima, ka 'oku toe vaka ('iai hono mata) mai ai e laumalie 'o sivisivi'i hono kakai. Kuo'osi momoi 'a Tonga ki Langi. 'Oku 'ikai nai koha faka-'ilonga eni ketau toe tokanga ange, 'o tuku e vaka he lotu. Ka fai hano vete, koe vete pe mei 'Olunga!