Report comment

Tonga ketau lotu ke mo’oni, koe ‘a’ahi mai eni a Sihova oku angakehe. Tau vakai’i hotau ngaahi loto taki taha pe oku tau fakamu’omu’a e Otua pe ikai? Manatu’i koe Otua oku fua’a, pea oku ikai ke toe iai hano tatau. Ketau fakatomala o foki kakato kihe Eiki. Tukuange a mamani he’ikai ketau alu moe koloa, mafai moe veve ki Hevani.