Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Ikuna ‘e he timi Toko 7 ‘a Tonga metali Polonise Featured

Timi Toko 7 'a Tonga mo e kau 'ofisiale mo e metali polonise Timi Toko 7 'a Tonga mo e kau 'ofisiale mo e metali polonise

11 Tisema, 2017. Kuo ikuna ‘e he timi Toko 7 ‘a Tonga ‘a e metali polonise ‘i he fe’auhi toko 7 ‘a e Sipoti Mini Games ‘a e Pasifiki ‘oku lolotonga fakahoko ki Vanuatu.

Ko e ikuna ‘eni ‘a e timi Toko 7 ‘a Tonga hili ‘enau vevela’i ‘a e timi ‘a Solomone ‘aki ‘a e kai ko e 24 ki he 19.

Na’e ikuna foki ‘e Tonga ‘a ‘enau vainga faka’osi ‘i he fe’auhi faka-pool ‘aki ‘enau mālohi ‘i he timi ‘a Wallis mo Futuna ‘aki ‘a e kai ko e 33 ki he 0.

Ko e fakafiefia taha fakatatau ki he fakamatala ‘a e pule ‘o e timi Filokalafi ‘Akau’ola koe malava ai pe ‘i hono ikuna ‘e Tonga metali polonise kenau kualifai ai pe ki he fe’auhi Ipu ‘a Mamani ‘i he Toko 7 ‘a ia ‘oku ‘amanaki fakahoko ki San Francisco ‘i he ta’u 2018.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top