Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Katoa 'a Tonga poupou ki he 'Ikale Tahi: Timi ki he tesi mo Uelesi Featured

Katoa 'a Tonga poupou ki he 'Ikale Tahi: Timi ki he tesi mo Uelesi

14 Sune, 2017. Ko e taimi pe foki 'oku 'amanaki ke kapapuna ai 'etau 'Ikale Tahi pea 'e tuku tafa'aki 'a e me'a kotoa kae katoa 'a e Tonga kotoa 'o poupou pea 'oku fakalata hono fakatahataha'i 'e he sipoti 'a e fonua

 'Oku mo'oni foki ai mo e lau 'a e kau faiako he ngaahi ako'anga "koe 'osi mo e ta'e 'osi katoa ki 'olunga".

Ko e timi leva 'eni 'a e 'Ikale Tahi ki he teu fepaki moe timi 'a Uelesi 'i he 'aho Falaite 16 Sune 'i he mala'e Eden Park 'i 'Aokalani.

1) Latu Talakai
2) Paula Ngauamo
3) Ben Tameifuna
4) Leva Fifita
5) Steve Mafi
6) Dan Faleafa
7) Nili Latu
8) Valentino Mapapalangi
9) Tane Takulua
10) Latiume Fosita
11) Cooper Vuna
12) Vili Tahitua
13) Siale Piutau ( C )
14) Nafi Tuitavake
15) Dave Halaifonua

Kau Talifaki:

16) Suliasi Taufalele
17) Sila Puafisi
18) Phil Kite
19) Sione Tau
20) Mike Faleafa
21) Leon Fukofuka
22) Kali Hala
23) Kiti Taimani

'Oku 'oatu fakataha ia mo e talamonu 'a e ongoongo ni ki he kapiteni Siale Piutau, timi 'Ikale Tahi pehe ki he Faiako, Pule, Kapiteni mo e katoa 'o e kau 'ofisiale.

Fakatauange ke kau 'a e 'Otua he feinga 'oku 'amanaki fakahoko pea ke ma'u ha ola fakafiefia tetau fiefia kotoa ai.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top