Report comment

Oatu e talamonu ki he timi Mate Ma'a Tonga he 'amanaki ke fakahoko homou lelei taha 'apongipongi na. Kuo mou fakafiefia'i e Fonua mei he valevale ki he vaivai he ngaahi uike atu, pea 'oku 'i ai 'a e 'amanaki lelei temou toe fakafiefia'i kimautolu 'apongipongi na. 'Ofa atu mo e lotu.