Report comment

'E faifai hono praise o Taumalolo pea taala'a ai e toenga e kau va'inga he na'a nau kau kotoa pe hono feinga'i 'o e maalohi not TAUMALOLO only!