Report comment

Mo'oni Lahi Mokofisi. Pea ko Piveni ena na'e ongona mai na'e toe totongi $9mano ke toe va'inga he data system 'ae potungaue ako, koe EMIS koaa pe koe ha, 'oku pule ai e pone 'e taha 'a 'akili ko Hepeti Solopani. Pea koe EMIS ena 'oku toe kole holo ha taha kene feinga'i he kuo toe puli a veni ia moe pa'anga kae tuku mai 'ene ki'i fokotu'uga veve.