Report comment

Malo Ma mo Sea ngali pe kuo osi e kukukukuu he hau e tafuluu...ko etau ngaahi lukulukuu ke oua tetau taki halai ai ha taha kae lava ke fofoai mai ha mea oku lavenga monuu ai e tokotaha kotoa kae ikai ke toe tuumalie ange ai ha niihi kae toe tuutamaki ange ai ha niihi....koe mea ia oku fiemau ai ketau lulu hotau kau falealeaa kenau ngaue aki e atamai leleii kae ikai koe luo oku nau sio pe kiai kae lue pe kiaii....kuo osi e taimi e tee patoo moe namu pipi moe ahii...iloi e founga a e Siainaa kae ikai fie fai e founga a e Siainaa...a e atamai leleii moe fakapotopotoo. Kae ikai koe vilitaeunua ki he langilangii mo e mafaii, a e siokitaa moe lelei fakataautahaa....
Ko e tangataa oku heka he hoosii kae ikai koe hoosii oku heka he tangataa.Oku sio e tangataa ki he luoo pea ngaue hono atamaii.Oku sio moe hoosii ki he luoo pea ka feinga e tangataa ke hifo e hoosii ki he luoo e ikai ke alu e hoosii ia kiai e afe ia kae to e tangataa ia ki he luoo.Koe mea ia oku tau fakaehiehi mei aii....teke ave hoosii ki he mohuku laumauiuii ka e ikai ke fie kai ia ai neongo ene ha muimuiaa moe ha fua he oku osi namu hoosi e mohuku ia ko iaa.....ngali oku pehee a e sipotii i hotau kii fonua ni a eni oku fai e kikivoi ke tau housii....