Report comment

Lau mu'a Sam 'eku post ke mahino kae tuku ho'o kaaimu'a mo ho'o 'ohonoa. 'Ai pe 'e koe ho'o lau, 'oua teke toe fiepoto mai koe ki he'emau post he 'oku 'ikai keke kau koe ai. Ko hai na'a ne fakanofo koe ke ke fakatonutonu e ngaahi posts he Nepituno? 'Omai pe 'e koe ho'o fakakaukau pea ngata ai.