Report comment

Masii Mark to atu hoo lauu ka koe pangoo oku ikai ke mooni he nae ikai ke langa tae paanga a Haamoa mo Fisi pe fe fua.Nae pea nae iai pe enau kukukuku pea ne nau moui kinautolu o hangee ha loo.Koe mea ia ne nau lava aii he ne nau tokonaki kinautolu mei mua pea nau langa langa lelei o au ki he taimi ne nau pole ai ke nau host kuo nau maau.
Ko PNG ena ne pehee koe fonua o e mineral resource ne nau pole kenau langa'i hake pe kae pangoo ne osi enau kii poulu paanga pea osi moe sipotii kae lolotonga tuu tae osi atu enau uu stadium ne teuteu ki he sipotii.Koe taha ena oku tuu pe honau fuu kolomuaa - Port Moresby.Ka oku ikai keke tui kiaii pea ke kii google pe o sio tonu kiai.
Kou tui mahalo koe mea ia ketau kamata mei aii koe langalanga lelei hake aki e mea tetau malavaa pea mo tau teuteui etau fanau local kenau mateuteu mo oange haanau kii seniti oku leleii ka tau sio ki he mapuna ki olunga e taleniti etau fanauu.
Koe ha oku omi ai pe kau papalangii ia o sio pea nau fili e fanau local o ave kinautolu ki muli o toe fuu lelei ange ai honau talenitii.Koe mea oku muomuaa koe teuteui e tokotaha sipotii ke mateuteu ki he taimi oku hu atu ai ki he malae o e fetaulaki a e kau Gladiators...koe malae ia oku mou feinga ki aii ka oku teeki ketau mateuteu kitautolu kiaii.
Kataki koe mea e taha oua mua e omai e mea koe noo ke teke mua maii he nae toki to folofola mai e Tama Tui ketau lulu hotau kau falealeaa ke ngaue honau konisenisi mouii kae ikai ke ngaue honau konisenisi matee...a eni ia e osi e tau fakapaanga oku teeki kenau talanoa nautolu kiai kanau mole taimi nautolu he fakafekiki he sipoti moe mea noaia kae ikai kenau fai e mea oku muomuaa kenau ngaue fakataha o ngauei e mea e 3 ne fakamamafa ai e too folofola e Tama Tui.Koe mea ia oku ui e au koe lea ngataa.
Kapau koe Sipotii koe moui leleii pea mou kataki o fakaekeeke atu ki Lapaha kuo angaofa honau nopelee o oange e kelekele ke fai ai e vainga moui leleii.Koe kamata ia oku fai mei he vainga he musiee o faai hake ai ka oku ikai ke fiemau ha stadium ia kae lava.
Omai e paanga langa stadium ia ke fakalelei aki e vahenga e kau ngauee kae lava ke hiki e tuunga e moui ki olunga he oku tau ngahaha he NCD moe ha fua ka koe toe aii ke fefeei koe mea pe ia oku malava he kii vahee ke kumii pea langa vaku moe fai hiaa ki olungaa...koe langa fakakaukau pe...