Report comment

Ko e pule'anga ko eni 'oku fe'unga pe hona poto mo e hiko veve mo e tafitafi hala he hala faka'ofo'ofa ko ena na'e ngaahi he ngaue 'a e ongo pule'anga kimu'a. Hili ia ko e PM eni na'a ne fakaanga'i lahi e no mei Siaina. 'Oku nau ilifia kinautolu hono fai ha ngaue ma'ae kakai ko 'enau me'a pe 'oku fai ko e veteki, holoki, laiki. Kuo ta'e'aonga e ako hono veteki pea 'ikai lava fakama'opo'opo, laiki atu 'a Popua, ta'ofi eni e sipoti pea kuo taimi ke tau ta'ofi 'enau me'a 'oku fai he 'oku pule fakaaoao pe 'a 'Akilisi ia.