Report comment

Kou 'ikai ke tau toe fie fanongo ki he letio Tonga moe TV Tonga, he kuo 'ikai toe malolo hono toutou ta mo fakamafola mai e ngaahi haka fakafana 'a 'akili moe kau PaKoa.. Ka koe temo foki ia, koe fili 'ae tokolahi 'atamai nounou e kau taki 'atamai nounou ange ke 'ave fonua 'o li he mato.