Report comment

'Oku 'i ai 'a e mo'oni,lahi 'a e lau 'a e nopele ia pea kuo kamata 'eni ia he fonua ni ke lotu 'a si'i matu'a tokolahi kia 'Akilisi tokua ko'ene lea kotoa koe mo'oni ia. Ko e tangata pe 'Akilisi pea 'oku toutou mo'ua 'i he Fakamaau'anga ki hono lau'ikovi'i 'a e kakai. Koe sosaieti Tonga foki 'oku nau manako ke malele kiaha talanoa 'oku lau'ikovi'i pea hoko ai pe ia koe mo'oni 'i he funga 'o e ta'e'ilo moe fakapo'uli.