Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Ola ‘o e fili kau fakafofonga Hou’eiki Nopele ki he Fale Alea 2017 Featured

Lord Tu'iha'angana, Lord Nuku mo Lord Fakafanua hili 'a e fili Lord Tu'iha'angana, Lord Nuku mo Lord Fakafanua hili 'a e fili

17 Novema, 2017. Kuo lava kakato atu ‘a e Fili ‘o e kau fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele ki he Fale Alea ‘o e fonua ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘o Novema pea ko hono ola ‘ena ‘oku ha atu ‘i lalo.

Tongatapu

1. Lord Tu’ivakano 12

2. Lord Ma’afu 11

3. Lord Vaea /Lord Vaha’i mahanga taki fo’i fili ‘e 7 pea na'e vilohi 'a e fo'i koini 'o ikuna 'e Lord Vaha'i

Vava’u

1. Lord Tu’ilakepa 6

2. Lord Tu’i’afitu 5

Ha’apai

1. Lord Tui’ha’angana 5

2. Lord Fakafanua 3

‘Eua

1. Lord Nuku 10

Ongo Niua

1. Lord Fusitu’a 3


‘Oku ‘oatu ai pe mo e talamonu ‘a e ongoongo ni ki he Hou’eiki Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele kuo nau ikuna mo e ‘amanaki ki he fatongia mamafa ‘oku hanganaki mai mei mu’a.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top