Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Ola ‘o e Fili Fale Alea 16 Novema 2017 Featured

Ola ‘o e Fili Fale Alea 16 Novema 2017

17 Novema, 2017. Kuo lava kakato atu ‘a e Fili Fale Alea ‘a e fonua ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘o Novema pea ko hono ola ‘ena ‘oku ha atu ‘i lalo.

‘Oku ha foki ai ‘a e kau fakafofonga takitaha ki he ngaahi Vahenga katoa ‘e 17 ‘o e fonua pea mo e tokolahi ‘o e kakai na’e fili kiate kinautolu.

‘Oku mahino mai na’e laka hake he peseti ‘e 40 na’e ‘ikai kenau fili ‘i he ‘aho ko’eni pea ‘oku ‘ikai fai ha ma’u ki hono ‘uhinga.

Tongatapu 1, Samuela ‘Akilisi Pohiva, 1376

Tongatapu 2, Semisi Sika, 1111

Tongatapu 3, Siaosi Sovaleni, 1421

Tongatapu 4, Mateni Tapueluelu, 1436

Tongatapu 5, Losaline Ma’asi, 1034

Tongatapu 6, Poasi Tei, 1426

Tongatapu 7, Sione Vuna Fa’otusia,1274

Tongatapu 8, Semisi Fakahau, 1183

Tongatapu 9, Penisimani Fifita, 1302

Tongatapu 10, Pohiva Tu’i’onetoa, 1631

‘Eua 11, Tevita Lavemaau, 790

Ha’apai 12, Mo’ale Finau, 635

Ha’apai 13, Veivosa Taka, 905

Vava’u 14, Saia Piukala, 1366

Vava’u 15, Samiu Vaipulu, 684

Vava’u 16, 'Akosita Lavulavu, 921

Ongo Niua 17, Vatau Hui, 438

‘Oku ‘oatu ai pe mo e talamonu ‘a e ongoongo ni ki he kau fakafofonga kuo nau ikuna mo e ‘amanaki ki he fatongia mamafa ‘oku hanganaki mai mei mu’a.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top