Logo
Print this page

Tu’umalie kau muli ‘i he mamata tofua’a kae faka’ofa pe kau Tonga: Samiu Vaipulu Featured

Tu’umalie kau muli ‘i he mamata tofua’a kae faka’ofa pe kau Tonga: Samiu Vaipulu

24 'Aokosi, 2017. Na’e hoha’a lahi ‘a e Fakafofonga Vava’u 15 Samiu Vaipulu lolotonga ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘i he ‘aho Tusite 22 ‘Aokosi ki he fakautuutu ‘a e tu’umalie ‘a e kau muli ‘i he pisinisi mamata tofu’a’a ‘i he vahefonua Vava’u kae ‘ikai ‘oange ‘a e faingamalie koia ki he kau pisinisi Tonga.

‘Oku ‘ikai foki sola ‘a Vaipulu ki he pisinisi mamata tofua’a he koia na’a ne kamata ‘a e pisinisi koia ‘i he ta’u 1993 pea toe kau atu foki ki he ngaahi fakataha lalahi fekau’aki mo e feinga ke faka’ataa ‘a e fa’ahinga pisinisi ko’eni ‘i he fonua.

‘I he konga ‘o e fakamalanga ‘a Vaipulu na’a ne fakamahino ai ‘a e feinga ‘a e kau muli ma’u laiseni pisinisi mamata tofua’a ke fakangatangata pe ‘a e laiseni ki he fa’ahinga pisinisi ko’eni ‘a ia ‘i he tui ‘a Vaipulu tene uesia ‘a e tokolahi ‘o e kau folau’eve’eva ‘e folau ki Ha’apai mo Vava’u.

‘Oku tui ‘a Vaipulu ‘oku ‘ikai koe ola ‘ene feinga he kuohili ke kai melie pe mei ai ‘a e kau muli kae si’i faka’ofa hotau kakai.

Na’e fokotu’u foki ‘e Vaipulu ke foaki pe ‘a e ngaahi laiseni fo’ou ki he ki he mamata tofua’a ma’a e kau Tonga he ‘oku nau lava lelei ‘a e ngaue ko’eni pea ‘oku ‘i ai mo honau ngaahi vaka na’a nau folau atu ki muli ‘o feinga ‘o ma’u mai.

‘Oku tokolahi foki ‘i he fakamalanga ‘a Vaipulu ‘a e kakai Tonga ‘oku nau lava lelei e ngaue ko’eni ka ‘oku nau fakaongoongo ki he kau muli ‘oku ‘i ai ‘enau pa’anga ka ‘oku totonu ke liliu ‘eni ‘aki hano fakaivia ‘e he Pule’anga hotau kakai.

“Ko ‘eku kolepē ‘a’aku ia ki he Minisitā mo e potungāue tukuange ‘a e laiseni ha laiseni fo’ou pē ‘oange pē ki ha Tonga. ‘Oua to e ‘ai ha laiseni fo’ou ia ha muli pea kehe ke fakamāhino ki he tokotaha ko iá kuo pau ke ne totongi ‘a e tukuhau mo e ‘ū me’a ko iá ki mu’a ‘i he taimi ko ē ‘e fakafo’ou ai ‘a e ngaahi laiseni. Pea ko u tui ‘Eiki Sea ko ‘etau tokoni ia ke fai ‘a e ngāue ko eni.”

Ko e konga foki ‘eni ‘o e fakamalanga ‘a Vaipulu ‘i hono to’o mei he Miniti Fika 17 ‘o e ‘aho Tusite 22 ‘o ‘Aokosi 2017 fekau’aki mo e kaveinga ni.

Nepituno Media Online © 2015. All rights reserved.