Report comment

''Oku 'ikai nai 'e University Student (US) ke ke feto'oaki faka'atamai mo fakangaue 'a e me'a 'oku loto ki ai 'a e tokolahi mo e mo'oni 'o e me'a 'oku hoko? Oku 'ikai tefito 'a e mo'oni 'a ha me'a mei he tokolahi (pe tokosi'i) ka 'oku tefito 'ene mo'oni 'o tau'ataina pe 'iate ia. 'Oku tefito 'a e loto 'o e tokolahi he'enau siome'a mo e siokoloa ki he'enu faka'amu mo e fiema'u siokita mo ta'e'ofa ki he'enau lelei fakataautaha ka e tefito 'a e mo'oni 'o e me'a 'oku hoko tau'ataina pe 'iate ia he fakama'amu mo e fiema'u siokitu'a mo sio'ofa ki he lelei fakalukufua 'a e kakai 'o e fonua. 'Oku kei fiema'u mo faka'amu vivili pe 'e Tonga ha fonua 'atamai lelei mo lotu lelei ko e malu'anga 'a ha kakai!