Report comment

Ko e ha 'oku mou ta'e-mahino pehee ai kuo mahino e me'a 'oku loto ki ai e tokolahi taha e kakai 'o e fonua pea 'oku nau tui ko e lelei tahaa ia ke fakalele'aki hotau fonuaa, 'ofa atu Palemia 'o Tonga Hon Samiuela 'AkiliSI Pohiva pea mo e PTOA mo e talamonuu atu ki hono fakalele hotau fonua ni ki he lelei fakaluukufua tetau 'inasi ai 'i he kaha'u na