Report comment

Ko hai leva 'e tukuaki'i hoko?...malie 'a e politiki tukuhifo 'a Tonga kae mo'ua e ngaahi fonua kaunga'api ia he politiki langafonua...