Report comment

'Oku 'i ai ha kihi'i faka'ilonga lelei si'isi'i 'oku 'asi mai mei hono fokotu'u ko 'eni ke fili 'a e Palemia (PM) mei he ongo Fakafofonga 'o e Kakai kuo fokotu'u mai ko 'Akilisi Pohiva mo Siaosi Sovaleni pea toki fili leva 'e he PM 'ene kau Minisita/ Kapineti ke nau Pule'anga mei he toenga 'o e kau Fakafofonga Nopele mo e kau Fakafofonga Kakai.

'Oku mahu'inga ke tamate'i faka'aufuli mo tatu'otaha 'a e nonoa'ia mo ta'emahino fakakonisitutone mo fakalao ko 'eni 'oku ui ko e PAATI 'o hange ko e Paati Temokalati 'Otu Anga'ofa (PTOA), Paati Langafonua 'a e Masiva (PLAM), Paati 'a e Tau'ataina (PAT) mo e Paati 'a e Nopele (PAN) ka e foki pe kihe Fale Ua/ Vahe Ua 'o e Falealea ko e kau Fakafofonga 'o e Nopele mo e kau Fakafofonga 'o e Kakai.

'Oku mahu'inga hono fokotu'u ha kau kanititeiti 'oku taau mo tuha mo fe'unga mei he Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kakai -- mo toki fili mei ai ha PM 'oku tuha mo taau mo fe'unga 'o tu'unga he fakakaukau 'e fili 'e he PM ko ia ha kau Minisita/ Kapineti mei he Ongo Fale 'oku tuha mo taau mo fe'unga ke nau Pule'anga.

'Oku toki hoko leva 'a e toenga 'o e Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kakai -- ko e Fa'ahi Fakaanga 'o nau toki ngaue fakataha he laumalie 'o e tauhivaha'a, faka'apa'apa, lototo mo e mamahi'ime'a he funga 'o e 'ofa mo e tauhilao mo e lao ke ma'u 'a e lelei lahi taha fakalukufua ma'ae fonua fakakatoa.

(Kataku ka e fakatokanga'i lelei ange 'oku toki mahino mai he ngaahi fakamaama kuo fai he Nepituno ta ko e kakai tatau pe 'oku fakafofonga 'e he kau nopele mo e kau fakafofonga 'o e kakai he ko e tu'i mo hono kakai mo e kakai mo honau tu'i mo e hou'eiki mo honau kakai mo e kakai mo honau hou'eiki mo e kau fakafofonnga 'o e kakai mo e kakai mo e kakai mo honau kau fakafofonga -- 'a ia ko e kakai tatau pe 'oku fakafofonga 'e he Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kaki -- he'ena takitaha kumi h founga lelei taha ke nau ngaue ai ma'ae lelei fakakatoa 'a e fonua).