Report comment

Mo'oni e lau 'a e matu'a,"koe ako lao na'e fakalava feke" ke ma'u. Ka 'oku 'ikai fai ha ofo he ta'emahino 'oku ma'u 'ehe kau ngaue fakapule'anga 'e ni'ihi ko honau fatongia ki he Pule'anga ke 'oua 'e felei'aki 'enau tui faka-politikale he'e 'ikai ke lava o fakahoko lelei honau fakatongia kihe fonua. Fakamaloo atu Eiki Nopele he tali mahino kuoke fakahoko.