Report comment

Kuo folahi mai 'e Seinimili hono 'osi'osinga pea mahino ai pe hono tukunga. Ko e loea mo'oni 'oku 'omai ha me'a
oku ngali koe loea ia.