Report comment

Fakamalo atu kia Lord Tu'ivakano he'e ne lotoma'ulalo ke tali 'a e tohi ni pea tukumai he Social Media he na'e mei tafa'aki taha pe 'a e view 'a e kakai 'o e fonua pea ko e fielau 'a e lahi e ta'emahino.Kaekehe kuo 'omai e tafa'aki 'a e nopele pea 'oku tau takitaha draw aipe 'ene aofangatuku .