Report comment

Ko e ifo 'ete lau e tohi 'oku kakano lelei neongo ko e tali ki he tohi na'e kakano kovi pea fai 'i he laumalie kovi.
Tangane Sea ho'o kei ma'u e ngaahi lea lelei mo faka'ofo'ofa pea oku tau fielau he 'oku 'iai hono kakano. Ko e si'i ngata'anga pee e ia 'o Seinimili anga pee ia ki he ta'aki mo e folahi ka ko e me'a lelei ke 'uluaki fisi e kete pea fakapapau'i he'ikai hoko ia ko ha me'a ke ke mafola, tuva mo mafofoa ai, 'o hange ha ipu vai kuo ikai lava hano tanaki. Ka ko e temokalat ia ko e taufusi pee mo tautosi he mafai pe ko hai 'e 'uluaki mafusi. lol.