Report comment

Kou hili e ongo tohi he meafua pea ku mamafa tatau e tohi a Seinimili moe sepuni pelesitiki. Ko hono ngata eni hao toe ave hao tohi kihe Media oku ke fakamaai e apiako lao naake ako ai he kuo fehuia pe nake akolao i feia, fakamaai lahi pe mo ho famili okapau oku nau ma.