Report comment

Ko Piveni ena 'oku kei toho vausia pe mei he Potungaue Ako. Na'e toki toho nii 'ene vausia $7000 ka 'oku 'ilo pe koe ha 'ene ngaue na'e fai, kae 'eke pe ka Hepeti he ko ia 'oku ne 'ilo. Pea ko ena 'oku na kei nofo paaka pe mo Siaosi mo inu pia 'aki e uakilu 'I Ngutulei he po kotoa.