Report comment

'Aaaa ta koe 'u me'a pe ia 'oku mau tui ne tupu ai hono veteki e Fale 'e he Tama Tu'i. Kuo hu e kameli ki fale pea kohono vete pe ia ke holoki e fale hono 'ulu hei'ilo na'a tonuange ai 'ene fkkaukau mo hono loto he kuo ninimo. Koe toki ta'etopono mo'oni ka koe kameli koeni pea 'oku 'iai moe konga 'o e fonua koe fanga kameli tatau pe 'oku nau fie Tu'i. Tuku e tangi ke tatau na'a 'ita a Taufa'ahau. Talu e tupu moe hoko e lea ni ko hotau akonaki pea koe Tonga ia ko ha taha 'oku ne tali e lea akonaki koe ni. 'Ofa atu ki he Tonga kotoa 'oku tau kei muumu fktaha mo e fale 'o e Tu'i mo Hou'eiki, 'ofa ke fai tapuekina fktaha kitautolu 'ehe 'Eiki.