Report comment

Poupou atu Hingano mo Nuku hoo mo tuu maa Tonga. Oku mou talanoa kimoutolu i he level oe langahake moe fakahaofi e fonua mei he luo oku tau tekefili mamaalie kiai. Pango koe pukupuku e sio a e Palemia tatau pe mo hono kau poupou, ngata atu pe ia he mamaha, ngata atu pe ia i motu ni ikai toe mafao atu ke regional mo global.