Report comment

Malo Hingano e feinga koe fokotuu fakakaukau pe ni kia Nuku mo Hingano. E mei tokoni ange ki he vahenga fili e Hingano ha vakatoutai ke kumi ai ha moui a e kainga mei oseni he taumai a e lava mai e kainga o sio sipoti kotoa ka koe vivili taha 'a e fiemau honoau ngaahi famili. "E 'aonga lahi ki he vahenga o Nuku ha palau ke palau aki e ngaahi api tuku hau ke to ai ha foi lose ke ke alu mo ia Nuku ki muli mo ha fuu manioke he e hange e siale mohe ha akau papa koe tae malava e kainga o ngouei honau ngaahi api tukuhau. Koe anga pe ia e fokotuu atu. Tau ai e me'a oku tau lava o fai kae tuku e tangi ke tatau.