Report comment

Oku fakaotua e mea koe tokonii ha masiva. Ku tala pe i he folofola ka oku iai ha mea iku lahi pea vahevahe. Pea koe ofai mai ee masiva ku toe hanu e kau masiva ia. Kou sio ki Asitelelia mo NZ tena nofo ai pe o fakaagai hono tali ehe tukuimotu pasifiki e tokoni a Siaina pea pango koe tui e kakai Tonga tokolahi ka kinaua.