Report comment

'Oku lahi pe 'a e fakaanga fekau'aki mo e tokoni 'a Siaina ki he Pasifiki ka 'oku monu'ia 'a e Pasifiki ia he ma'u tokoni ko'eni pea mahalo 'oku sai ange hono ma'u he hala.