Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Hopoki Tama Tu'i Tupou VI vaka fo'ou kainga 'Eua MV Maui Featured

Tama Tu'i Tupou VI 'i hono hopoki 'o e MV Maui Tama Tu'i Tupou VI 'i hono hopoki 'o e MV Maui

16 ‘Akosi, 2017. Na'e lava lelei 'a hono hopoki ‘e he Tama Tu’i Tupou VI ‘a e vaka 'o e kainga mei he Fungafonua ‘i he ho’ata Monite 14 'o 'Aokosi 'i he Uafu Faua.

Ko e vaka foki ko 'eni kuo fakahuafa 'e He'ene 'Afio koe MV Maui 'i he 'uhinga 'oku lahi 'a e fekau'aki 'a e hingoa Maui mo e ngaahi matanga 'iloa mo faka'ofo'ofa 'o e Fungafonua.

Ko e katoanga fakafiefia 'eni ki he kainga 'Eua pea na'e tefua mai honau tokolahi mei he Fungafonua ke kaunga kau ki he ma'alali ko'eni.

'I he katoanga hopoki ni na'e lea ai 'a e Sea 'o e Poate Vaka 'a 'Eua Sunia Fili pea na'a ne lave ai ki he hisitolia 'o e vaka ni 'a ia na'e fo'u 'i he ta'u 1990 ‘e he kautaha ko e Wavemaster International Proprietary Limited ‘oku nau peisi 'i Western Australia.

'I he fakamatala 'a Sunia Fili na'a ne fakamahino ai na’e fo’u 'a e vaka ni ma’ae kautaha Nu’usila ko e Fullers Group Limited ‘o NZ pea ko Poate Vaka 'a 'Eua koe ua 'aki pe ia 'a e kautaha kuo nau fakalele mo pule'i 'a e vaka ni.

Ko e fakaikiiki 'o e vaka ni 'oku mita ‘e 37 hono loloa pea mita 7.2 hono falahi pea 'oku misini  waterjet ‘o ‘ikai ha tapili.

'Oku lele 'a e vaka ni 'i he vave 'oku a’u ki he noti 'e 25 pea 'oku fakafuofua ki he lita lolo ‘e 500 te ne ngaue’aki ki he houa pea tene malava ke  uta ‘a e kau pasese 'e toko 390 mo e kau kauvaka ‘e toko 6.

Ko e mahu’inga foki 'o e vaka ni fakatatau ki he fakamatala 'a Sunia Fili ko e pa’anga ‘Amelika ‘e $800,000.00 ‘a ia ko e pa’anga Tonga ia ‘e $1,776,464.61.

‘I he fakamatala 'a Sunia Fili 'oku ‘i ai pe mo e ngaahi fakamole kehekehe ‘o kau ai e malu’i mo e fakafolau mai ‘o e vaka ni pea koe katoa ‘enau fakamole 'oku fe'unga mo e pa’anga Tonga ‘e $2.2 miliona.

Na'e noo foki 'a Poate Vaka 'a 'Eua 'i he Pangike Langa Fakalakalaka 'a Tonga pea na'a nau tipositi ai 'a e pa'anga Tonga 'e fitu kilu ($700,000) pea 'oku toe 'a e pa'anga Tonga 'e 1.5 miliona kenau totongi fakafoki.

Ko e Poate Vaka 'a 'Eua 'oku Sea ai 'a Sunia Fili, Hon. Tevita Lavemaau (Fakafofonga Fale Alea) Sosaia Hausia (Sekelitali) Va’inga Tonga (Pulengaue Va’a ‘i ‘Eua) pea mo Christopher ‘Ali (Pulengaue ‘Ofisi Nuku’alofa).

 

7 comments

 • Mark Hanson
  Mark Hanson Monday, 21 August 2017 17:16 Comment Link

  'Oua e kohu Maui Kisikisi, koe me'a ia 'ae tevolo. Fakamonu atu ki he MV Maui moe Kosilio.

  Report
 • Maui Kisikisi
  Maui Kisikisi Sunday, 20 August 2017 16:11 Comment Link

  Malo Mark.
  Ko e ai ke kau e mate a e misini he fakamatala a Sunia ke uma'aki? He teke lava o fai hao fakamatala ngaue o fakahoko ai mo ha issue pehe? Oku ikai foki koha tuutuuni ngaue ke hopoki mau pe ha vaka pea ai ha kii lele. Ko hoo post oku fakafoituitui oku ke feiga ke fakamoonii e ngaahi fakaanga. Pea kou mahalo pe na nae foi hao foi hopo ia Sunia Fili oku ke leanoa ai he issue a Eua.

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Friday, 18 August 2017 17:45 Comment Link

  Malo Maui Kisikisi. Na'e toki tala e 'uhinga ia ko ena he letio moe TV Tonga he 'osi hono hopoki e vaka he fehu'i 'ehe kakai pe koe ha na'e 'ikai fai ai e cruise anga maheni he 'osi ha hopoki 'o ha vaka
  'Oku 'ikai keu facebook. Koe talanoa eni 'ae kau ngaue he 'ofisi vaka moe fa'ahinga na'a nau pehe na'a nau sio he ngaahi uta na'e fakahifo. Kapau 'oku 'ikai mo'oni 'enau ngaahi talanoa pea 'oku tau fakamalo kotoa ki ai, he koe talu mei he Ashika mo 'etau teteki ma'u pe he'etau fanongo ha talanoa kau kiha fakatamaki ha vaka. Kae 'oleva ho'o mafana he koe me'a lelei e fekumi kihe mo'oni. He ta koena na'e mate e misini 'e taha kae 'ikai kau ia he fakamatala ngaue 'a Sunia Fili. Fiema'u ma'u pe ke kakato e fakamatala kae 'oua 'e fakakonga he 'e fakakonga ai pe e ma'u 'ae kakai.

  Report
 • Maui Kisikisi
  Maui Kisikisi Friday, 18 August 2017 11:00 Comment Link

  E Mark, ko hoo ngaahi fehui teu tali atu o pehe ni: Oku ikai ke mooni a e tukuakii tuku kehe a e misini e taha nae toki mate pe he ofi mai ki Tongatapu ni pea ko hono konga oku tau mai he aho ni.
  Ko hoo ngaahi fehui oku ou sio ko hoo tufi mei he facebook pea kapau kuo ke ma'u ha sino'i launga, tuku'i mai hono ngaahi pepa ke fai ha sio kiai.

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Thursday, 17 August 2017 11:03 Comment Link

  Mo'oni 'aupito ia, koe ngaue Lahi eni ia mo malo 'ae Kosilio.
  Mahino e fakapaasi ia 'ehe Malini, he na'e pehe pe moe Ashika. Ka koe fehu'i pe koe mo'oni na'e mate e misini he 'aho hopoki,? koe ha na'e 'ikai fai ai ha Royal Cruise he 'osi hono hopoki? pe koe mo'oni 'oku ava e vaka he na'e viku ngaunu e ngaahi uta na'e 'omai mei 'Okalani? Koe me'a pe ia 'oku fai ki ai e fie'ilo, pea kapau 'oku 'ikai mo'oni, pea tau fakamalo mo fiefia ai he koe 'atunga pe ia 'oe ngaahi tele louniu. Pea kapau koe mo'oni, pea talamai ke 'ilo, pea fai ha ngaue ki ai na'a toe hoko ha fakatamaki pea tau toe longoa'a.

  Report
 • Maui Kisikisi
  Maui Kisikisi Wednesday, 16 August 2017 21:56 Comment Link

  Fakamalo atu kihe Kosilio e lotolahi ke fai e fo'i nga'unu koeni neongo hono fakaanga'i kimoutolu. Ko e vaka ena ia kuo fakapaasi ia ehe Malini ke uta pasese i Tonga ni.

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Wednesday, 16 August 2017 13:09 Comment Link

  Malo 'Eua pea fakafiefia e uki ngaue 'ae Kosilio moe poupou 'ae kainga 'Eua.
  Na'e fa'a angamaheni 'aki foki he ngaahi hopoki vaka he ngaahi taimi mai koee talu mei he taimi 'oe la'aa kuo unga fonua, Taufa'ahau Tupou IV, 'e ki'i lele e vaka he loto taulanga 'o Nuku'alofa ke ki'i fakahaue e tama Tu'i mo ki'i 'eve'eva ai moe kau fakaafe. Ka 'ihe katoanga hopoki ko eni 'oe MV Maui na'e 'ikai 'iai ha me'a pehee, pea 'oku 'iai e ki'i fifili pe koe ha nai hono 'uhinga.
  Na'e sasala mai ai e ki'i talanoa tokua na'e fiu hono fakamo'ui e MV Maui moe 'ikai pe fie mo'ui ia. Na'e toe sasala hake moe ki'i talanoa 'e taha 'oku ava tokua e vaka he na'e viku piponu e ngaahi uta na'e 'omai he ha'u 'ae vaka mei Auckland. Hei'ilo pe koe ha hono mo'oni, ka 'oku 'iai e faka'amu e ki'i fakama'ala'ala mai 'ehe Kosilio 'a 'Eua pehe kihe Kapiteni moe kau crew na'a nau 'omai e vaka mei Nu'usila. Mole ke mama'o ha fa'ahinga loto kihe ngaue lahi mo mahu'inga ni, ka koe fekumi pe kihe mo'oni telia na'a toki fai ha valau 'a mui.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top