Report comment

MAHALO NE TONU KE FAKAMATALA'I 'ENI 'E HE PULE'ANGA 'O E 'AHO KO IA KI HE KAKAI HE KO 'ENAU FAI ALEAPAU ON BEHALF 'O E KAKAI. EVEN THIS INFORMATION IS STILL IN NEED TO BE IN DETAIL HE 'OKU 'IKAI 'ASI WHAT WAS IN THE CONTRACT. KO E KAVEINGA MAHU'INGA HONO FAKA'INASI E KAKAI KAE 'IKAI KO E TOKOSI'I PE 'OKU NAU MA'U KAKATO E NGAAHI DETAILS 'O E 'ALEAPAU NI.