Report comment

Ko e toki taha'i fakamatala mahino eni pea oku ou fakatauange pe mahulu makehe mo ha maama ki he kakai kuo kona honau loto mo e fakakaukau i he ngaahi fakamatala a Akilisi. 'Oku hange 'e he issue koeni o e Tongasat o fakatupunga e loto taufehi'a mo e loto ta'e faka'apa'apa 'o e Kakai ki he Fale 'o e Tu'i tautautefito kia Pilinisesi Pilolevu o mole ai honau atamai lelei mo e fakatupu mala pe he lau a e fakamatala loi.