Report comment

Kuo a'u ki ha tu'unga kuo fai e feinga ke tapuni'i pea taki popula'i e taha e ngaahi 'elemeniti mahu'inga 'o ha fa'unga temokalati 'a ia ko e media..."The task of the media in a democracy is not to ease the path of those who govern, but to make life difficult for them by constant vigilance as to how they exercise the power they only hold in trust from the people.."...Journalist are supposed to be the CHECK and BALANCE on government holding those in power accountable but not to be their megaphone...me'apango kuo feinga faka'uhinga'aki e me'a fakapa'anga e ngaahi taumu'a fakapolitikale 'a e PM..Ko eni kuo kamata ke nau ala atu ki he social media ( FACEBOOK ) ke fakatotolo'i pea fakamanamana'i e kakai 'oku nau comment mo fakafepaki ki he PM mo hono pule'anga pea kuo kamata ia 'e he MInisita Polisi he'ene ngaue'aki hono mafai ke fakatotolo'i e kakai he social media...ko e fa'ahinga naunau mo e 'asenita eni ne ngaue'aki he kau pule fakatikitato he hisitolia 'o mamani.. Hitler,Stalin etc ...IS THIS THE DEMOCRACY THAT TONGA WANTED?.. mahalo kapau na'e a'u 'enau mafai ki he FACEBOOK kuo tu'utu'uni ke tapuni mo ia...