Report comment

Oku kau eni ha faahinga fokotuu oku fakalele loto ki sii kau ngaue Faka Puleanga oku fie Kanititeiti pehe foki ki sii kainga Tonga oku nau fie omi o Kanititeiti, aki e uhinga kenau fakafisi ki mua i he mahina e 3 pea fai e fili, pea moe foki ki honau vahenga o nofo kiai he mahina e 3 pea toki fai e fili e. Pea fakamanatu atu ka Akosita kuo tapu e fakamole lahi naa toe hopo. Fakamanatu atu kihe kau Kanititeiti oku kei iai hanau moua ihr Fakamaau'anga ke totongi leva ia he kuo Pule'anga ena kuo ready mai ia e!