Report comment

Ikai keu sio kiha aonga e taha hoo toe lea hake he naake kau hono fa’ufa’u e kovi kehekehe fakataha moe Palemia koeni. Hanga ange o fakasio pe koeha ha lelei oku ma’u ehe fonua hoo foi tohi ni? Hala’ataaa! Oku ke kau pe moe koe hono veteki hotau fonua.