Report comment

Kapau koe tokoni a Lavu oku ataa ihe Lao pea oku sai. Pea kapau koene ngaahi ngaue fakatokoni oku fepaki ia moe LAO pea toe oatu pe haane tikite hopo he kou sio koe tangata oku manako kihe faahinga mea koia koe fakailo ia ke toutou asi i falehopo.
Fakamanatu atu Kiko oku kehe fakalele oe famili mei hono fakalele oe Potungaue ae Puleanga oku tau totongi tukuhau ke fakalele aki e.